één algemene aannemer voor alle werken van uw verbouwing of renovatie


Totale renovatie creëert een totale make-over

Totale renovatie voor een volledige vernieuwing

Een geregistreerd aannemer kan instaan om een volledige woning te verbouwen. Wanneer een aannemer zich toelegt op alle uit te voeren werken, spreekt men van de uitvoering van totaalprojecten. Het is als klant voordelig om slechts één aanspreekpunt te hebben, waar men terecht kan met alle vragen.

Bij een totale renovatie worden zowel de eerste ruwe werken uitgevoerd zoals de afbreekwerken, ruwbouw, en metselwerken, maar ook de algemene afwerking. Hierbij gaat het om pleisterwerken, sanitair, gyproc, binnendeuren, plafonds, oprit, en zelfs schilderwerken. Het uitvoeren van isolatiewerken vormt een belangrijk onderdeel van de totale renovatie, mede door steeds strengere maatregelen inzake energie.

Het is ook mogelijk specifiek een welbepaalde ruimte te onderwerpen aan een totale renovatie. Zo kan men de keukenruimte een totaal nieuwe look aanmeten, of bijvoorbeeld enkel de badkamer vernieuwen. Zowel grote als kleinere renovatieprojecten kunnen uitgevoerd worden. Maar ook wanneer men specifieke ruimtes wil verbouwen, kan professioneel renovatie advies van pas komen om het juist aan te pakken en het gewenste resultaat te bekomen.

Totale renovatie als absolute meerwaarde

Bij een totale renovatie kan men er voor kiezen om een woning een totale make-over te geven. Er kan niets aan het toeval overgelaten worden wanneer men gaat een huis verbouwen. Er is hierbij zowel aandacht voor interieur, energie, afbraakwerken, pleisterwerken, asbestverwijdering, metselwerken, timmerwerken, vervangen van ramen en deuren, schrijnwerk, op maat gemaakte keukens en kasten, sanitair, centrale verwarming, vernieuwing van elektrische installaties, en schilderwerken. Zeker wanneer men beslist om een woning te verkopen, kan het voordelig zijn te opteren voor een totale renovatie om een interessante meerwaarde te realiseren. Daarnaast kan een woning ook specifiek energiezuinig gerenoveerd worden.

Totale renovatie in stappen

Voor het uitvoeren van een totale renovatie worden eerst de plannen en het beschikbare budget besproken. De opties en raming worden afgestemd op de wensen en mogelijkheden. Om te starten met een totale renovatie worden eerst de nodige opmetingen gemaakt, en detailtekeningen opgesteld. Met de deskundigheid van een gespecialiseerde firma worden de werken nauwkeurig opgevolgd. Zo wordt een totale renovatie in goede banen geleid waardoor de opdrachtgever alles met een gerust hart kan laten verlopen.

Raming bij een totale renovatie

Wie een woning koopt en een totale renovatie wil laten uitvoeren, zal deze werken specifiek dienen te laten schatten. Het opmaken van een algemene raming is onmogelijk. De staat van de woning en de afwerkingsgraad van de werken, bepalen in grote mate de prijs waardoor deze veel varieert. Wanneer een huis te kampen heeft met rotte muren, erbarmelijke funderingen, en oneffen vloeren, gaat het al snel om een totale renovatie wanneer men dergelijke woning wil in orde laten zetten om te voldoen aan de huidige normen.

Verder zijn er nog heel wat zaken die invloed hebben op de staat van de woning die mede de hoeveelheid aan renovaties bepalen. Zo kan men bekijken of de elektrische installatie voldoet aan de wettelijke normen, of kan men specifieke wensen laten uitvoeren op gebied van domotica. Ook verwarmingsketels, leidingen, en radiatoren kunnen te dienen nagekeken worden. Verder kunnen ook het sanitair, het dak en de isolatie, de bepleistering mogelijks aan vernieuwing toe zijn. 

Het plaatsen van dubbelglas is net als meerdere renovatiewerken niet alleen een verbetering maar ook winstgevend op de energiefactuur. Het grote voordeel van het renoveren van een woning is dat men zelf de mate van afwerking kan bepalen, en dat men de werken, en dus ook de kosten, kan gaan spreiden over de jaren.

Totale renovatie met aannemer

Vooral bij totale renovaties is het van groot belang dat de werken mekaar naadloos opvolgen, van afbraak naar ruwbouw naar afwerking en inrichting. Een professioneel aannemer biedt de klanten een volledig gecoördineerd totaalpakket aan voor de realisatie van de totale renovatie van een woning.

Met een professioneel aannemer en zijn gespecialiseerde vakmensen wordt elke verbouwing kwalitatief uitgevoerd. De aannemer begeleidt het project en zijn team van begin tot einde, en staat steeds klaar met professioneel renovatie advies. Zo wordt een oude woning helemaal omgebouwd tot een nieuw huis. Het volledige proces wordt nauwgezet opgevolgd zodat de kwaliteit en de planning van de totale renovatie verzekerd worden.