één algemene aannemer voor alle werken van uw verbouwing of renovatie


Een huis verbouwen is fiscaal interessant

Budgetbepaling bij het verbouwen van een huis

Wanneer men er voor kiest om een huis te verbouwing, dient men rekening te houden met het financiële luik. Om dit goed aan te pakken, dient men ook het budget te bepalen, te berekenen, en te plannen. Daarom kan men eerst een vrijblijvende offerte laten opmaken bij een aannemer. Door met een erkend aannemer samen te werken worden problemen accuraat aangepakt met een goede werfopvolging, en kan men rekenen op professioneel renovatie advies

Een huis verbouwen met marge

Bij het verbouwen van een huis houdt men best rekening met een kostenmarge en een tijdsmarge van ongeveer 15%. Er zijn namelijk altijd zaken waar men in het begin nog niet aan dacht. Zeker bij een totale renovatie is deze marge van groot belang. Hoe meer ruimte over is in de planning, hoe beter deze verloopt. Samenwerken met een erkend aannemer kan je hierbij helpen. 

Een huis verbouwen houdt een waardestijging in

Wanneer men beslist om een huis te verbouwen, kunnen deze werken de waarde van de woning doen stijgen. Succesvol een huis verbouwen houdt ook in dat deze renovatiewerken worden afgestemd op de oorspronkelijke woning. Het is tenslotte de bedoeling dat de verbouwing het karakter en de uitstraling van het pand versterkt. Daarnaast is het belangrijk degelijk materiaal te kiezen, en de werken professioneel te laten uitvoeren voor een goed resultaat. Zo kan de verbouwing ook een waardestijging voor uw woning betekenen.

Een huis verbouwen met premies

De budgetbepaling is één van de eerste taken, wanneer men beslist om een huis te verbouwen. De overheid voorziet heel wat financiële steunmatregelen. Daarom brengt men hierbij ook best de renovatiepremies in rekening.

Zo zijn er diverse premies te genieten van de Vlaamse overheid. Er zijn zowel gewestelijke premies, gemeentelijke premies, fiscale stimuleringsmaatregelen, als financiering aan verlaagde rente.

Voor grote renovatiewerken kan men aanspraak maken op de Vlaamse Renovatiepremie, en voor kleinere verbeteringswerken op de Vlaamse Verbeteringspremie. Daarnaast is er nog de Vlaamse Aanpassingspremie voor wie ouder is dan 65 en tegemoet wil komen aan fysieke ouderdomsbeperkingen.

Er zijn ook financiële voordelen te genieten via de federale overheid. En zelfs dus de provincies en gemeentes steunen verbouwingen aan de hand van verschillende premies. Met deze maatregelen wil de overheid het dan ook aanmoedigen om een huis te verbouwen. Met de talrijke premies en tegemoetkomingen wordt renoveren zelfs financieel interessant.

BTW-tarief om een huis te verbouwen

Een belangrijk verschil tussen verbouwen en nieuwbouw is dat men bij verbouwingen in aanmerking komt tot een verlaagd BTW-tarief van slechts 6% in plaats van 21%. En dat bij renovatie van woningen ouder dan 5 jaar. Er is ook belastingvermindering bij het verzorgen van dakisolatie, bij voorziening van brand- en inbraakpreventie, en belastingvoordeel bij vernieuwing van huizen in achtergestelde stadsgebieden.  

Stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen van een huis

Als men wil een huis verbouwen, dient men eerst een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Als het gaat om een grote verbouwing dient men zelfs een architect in te schakelen. Bij uitbestede verbouwingswerken vanaf 25.000 euro dient bovendien ook een veiligheidscoördinator aangesteld te worden. Met een voortdurend wijzigende wetgeving en aangepaste reglementering in ordening- en stedenbouw, is het aangeraden vooraf steeds ten rade te gaan bij de dienst Ruimtelijke ordening van de desbetreffende gemeente.